Cine erau miniştrii României la 1 decembrie 1918?

În noiembrie 1918, Brătianu a format un nou guvern, în componenţa căruia se regăseau în premieră miniştri din toate provinciile istorice româneşti. Acest guvern a ratificat unirea Transilvaniei cu România şi unirea Basarabiei și Bucovinei cu România.

„De o mie de ani vă aşteptăm şi aţi venit ca să nu ne mai despărţim niciodată. Sunt clipe în viaţa unui neam de fericire atât de mare că răscumpără veacuri întregi de dureri. Bucuria noastră nu e bucuria unei singure generaţii, ea e sfânta cutremurare de fericire a întregului popor românesc, care de sute şi sute de ani a stat sub urgia soartei cele mai cumplite, fără a pierde credinţa lui nestrămutată în această zi ce ne uneşte şi care nu se putea să nu vie”, le spunea Ionel Brătianu delegaților din Transilvania, premier în funcţie.

 • Președintele Consiliului de Miniștri
Ion I.C. Brătianu (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul de interne
George G. Mârzescu (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul de externe
Ion I.C. Brătianu (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul finanțelor
Oscar Kiriacescu (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul justiției
Dumitru Buzdugan (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul cultelor și instrucțiunii publice
Ion Gh. Duca (29 noiembrie 1918 – 12 decembrie 1918)
Constantin Angelescu (12 decembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul de război
General Artur Văitoianu (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul lucrărilor publice
Anghel Saligny (29 noiembrie 1918 – 14 februarie 1919)
ad-int. Alexandru Constantinescu (14 februarie – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul industriei și comerțului
Alexandru Constantinescu (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministrul agriculturii și domeniilor
Fotin Enescu (29 noiembrie – 3 decembrie 1918)
ad-int. Alexandru Constantinescu (3 – 12 decembrie 1918)
Ion Gh. Duca (12 decembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministru fără portofoliu
Mihail Pherekyde (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministru fără portofoliu (pentru Basarabia)
Ion Inculeț (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministru fără portofoliu (pentru Basarabia)
Daniel Ciugureanu (29 noiembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministru fără portofoliu (pentru Transilvania)
Alexandru Vaida-Voievod (17 decembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministru fără portofoliu (pentru Transilvania)
Vasile Goldiș (17 decembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministru fără portofoliu (pentru Transilvania)
Ștefan Cicio Pop (17 decembrie 1918 – 26 septembrie 1919)
 • Ministru fără portofoliu (pentru Bucovina)
Iancu Flondor (18 decembrie 1918 – 15 aprilie 1919)
 • Ministru fără portofoliu (pentru Bucovina)
Ion Nistor (18 decembrie 1918 – 26 septembrie 1919)

15 aprilie 1919 – Ion Nistor a fost însărcinat cu administrația Bucovinei, în locul lui Iancu Flondor, demisionat.

You may also like

Leave a Comment