Refoma fiscală 2.0

Guvernul a făcut mult mai mult decât a rezolva problemele legate de declarația 600 –  a simplificat radical procedura, reformând din temelie sistemul de declarare și plată a taxelor pentru veniturile independente.

 • Priorități esențiale sunt SIMPLIFICAREA, prin reducerea masivă a numărului de formulare, declarații și plăti și DEBIROCRATIZAREA prin trecerea rapidă la operațiuni efectuate integral online.

SIMPLIFICARE:

 • Contribuabilul va depune o singură declarație în loc de șapte.
 • Declarația unică care înlocuiește 7 formulare fiscale-inclusiv formularul 600 – are ca dată limită de depunere 15 iulie.
 • Se stabilește un singur termen de plată, respectiv până la data de 31 martie a anului următor celui în care se realizează veniturile, în loc de cinci termene de plată, ca acum.
 • Contribuabilii care depun declarația unică online și plătesc anticipat până la 31 iulie, au o reducere de până la 10%. Pentru cei care depun declarația pe formular de hârtie, la ghișeu, reducerea este de 5%!
 • Plățile se fac la venitul estimat pentru anul curent și nu la venitul realizat în anul precedent, pentru impozitul pe venit, CAS și CASS.
 • A fost eliminată obligația plăților anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobânzilor și penalităților pentru neplata la aceste termene.
 • Contribuabilul poate face plăți oricând în cursul anului și astfel își poate planifica și utiliza eficient resursele financiare.
 • Numărul celor care trebuie să depună formularul unic este estimat la 1 milion, pe toate categoriile, la nivel național.

DEBIROCRATIZARE:

 • Online-ul devine esențial în relația contribuabil-organ fiscal. Din 2019, obiectivul este eliminarea formularelor pe hârtie!
 • Contribuabilii își vor depune declarația și vor face plățile online, fără se se mai deplaseze la ghișeele ANAF.
 • SISTEMUL NOU prevede următoarele modalități electronice.
 • SPV – spațiul privat virtual, care folosește sistemul de identificare prin utilizator și parolă.
 • E-guvernare – semnătură electronică bazată pe certificat calificat
 • Completarea cu asistența ANAF și a Primăriei a formularului unic inteligent și transmiterea  acestuia la ANAF de pe calculatorul primăriei, fie prin SPV fie prin e-guvernare;

Se dorește stimularea depunerii declarației unice prin Spațiul Privat Virtual (SPV), prin acordarea diferențiată a bonificațiilor la plată.  Astfel, cei care depun declarația prin SPV vor beneficia de bonificații mai mari decât cei care depun declarația în format hârtie

 • Contribuabilul își stabilește singur obligațiile de plată, fără intervenția organului fiscal.
 • Contribuabilul poate rectifica declarația unică în funcție de evoluția activității desfășurate pe parcursul anului.
 • Încadrarea ca plătitor de CAS și CASS se face în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent.
 • Calitatea de asigurat se dobândește de la data depunerii declarației și nu de la data efectuării plății ca în prezent
 • Persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate în sistemul de sănătate timp de 12 luni dacă plătesc CASS la nivelul a șase salarii minime brute (1.900 lei x 6 x ), față de nivelul a 12 salarii minime, la cât plătesc în prezent.

You may also like

Leave a Comment