Numărul mare de elevi dintr-o clasă poate duce la scăderea calității actului educațional

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Valentin Popa, Ministrul Educaţiei Naţionale.

Întocmită de către: Gabriel Horia Nasra, deputat, membru al Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, Circumscripția electorală nr. 13, CLUJ.

Obiectul Întrebarii: Numărul mare de elevi dintr-o clasă poate duce la scăderea calității actului educațional

După cum prevede Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul III, art. 63, în cazul învățământului gimnazial și liceal, numărul de elevi care alcătuiesc o clasă nu poate fi mai mare de 30.

Totuși, atât pentru ciclul secundar inferior (gimnaziu), cât și pentru cel secundar superior (liceu), efectivul maxim de 30 de elevi are tendința de a deveni, pe fondul restructurării rețelei școlare românești, o medie constantă în foarte multe unități de învățământ din mediul urban. În mod particular, gimnaziile și liceele cu rezultate bune, dar nu numai, înregistrează tot mai des efective de 30 de elevi sau chiar mai mult, consiliile de administrație ale școlilor respective neavând, sub presiunea finanțării per capita, interesul de a reduce acest număr.

Faptul are însă drept consecință directă scăderea calității actului educațional, deoarece îngreunează atât activitatea de predare, cât și pe cea de evaluare, managementul clasei fiind, de asemenea, mult mai dificil de realizat. În condițiile în care tot mai mulți elevi au probleme de concentrare sau comportă diferite forme de tulburări comportamentale, predarea și evaluarea diferențiată și managementul clasei devin o misiune imposibilă pentru cadrele didactice. Prin urmare, efortul acestora de a lucra cu efective prea mari de elevi generează nemulțumiri tot mai mari, evidențiindu-se astfel inechitatea unui sistem în care, pentru același salariu, un profesor pregătește 20 de elevi, iar un altul 30 de elevi. Raportat la numărul de clase pe care un profesor cu normă întreagă le pregătește pe parcursul unui an școlar, rezultă că un profesor care lucrează cu efective de 30 de elevi pregătește, în comparație cu cel ce lucrează cu efective mai mici, 1 clasă în plus, deși remunerația rămâne aceeași.

Adăugând totodată că, așa cum reiese din cel mai recent raport asupra educației al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, dar și din statisticile realizate la nivelul Uniunii Europene, efectivul claselor de elevi din învățământul secundar variază în Europa între minimum 11-15 elevi (Luxemburg, Italia, Suedia, Lituania) și maximum 24-26 de elevi (Marea Britanie, Spania, Germania), a permite și a încuraja formarea efectivelor de 30 de elevi este, în România, o reală problemă. România sacrifică regretabil calitatea actului educațional, apropriindu-se statistic de Japonia și China, unde efectivul claselor este de 27-37 de elevi, în condițiile în care curba demografică și indicele natalității din țara noastră nu justifică necesitatea unor astfel de comasări descurajante atât pentru elevi și părinți, cât și pentru profesori și, în ultimă instanță, pentru încrederea noastră, a tuturor, în eficiența sistemului nostru educațional.

În lumina tuturor acestor considerente, consider că se impune reducerea efectivului maxim de elevi din ciclul secundar inferior (gimnaziu) și secundar superior (liceu) de la 30 la 25, cu mențiunea că această măsură trebuie corelată cu costul standard/elev, astfel încât bugetul unităților de învățământ să nu fie vulnerabilizat.

Având în vedere cele expuse, domnule ministru Valentin Popa, vă solicit un punct de vedere în scris cu privire la această speță și la posibilitatea reducerii efectivului maxim de elevi din ciclul secundar inferior (gimnaziu) și secundar superior (liceu) de la 30 la 25.

Vă mulțumesc,

Gabriel Horia Nasra

Deputat PSD Cluj

sursă foto: http://okcinsuranceagency.com

You may also like

Leave a Comment