Alocare de fonduri pentru reparații la acoperișul Palatului Administrativ Cluj

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Paul Stănescu, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Doamnei Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor Interne

Întocmită de către: Gabriel Horia Nasra, deputat, membru al Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, Circumscripția electorală nr. 13, CLUJ.

Obiectul Întrebarii: Alocare de fonduri pentru reparații la acoperișul Palatului Administrativ Cluj

În data de 17 septembrie 2017, la nivelul judeţului Cluj s-au înregistrat fenomene hidrometeorologice extrem de puternice, care au cauzat pagube materiale considerabile, constatate de comisiile de specialitate de la nivel local și județean pe bază de procese-verbale și centralizate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj în Raportul nr. 15623/19.09.2017 privind lucrările de refacere a clădirilor/construcţiilor unităţilor de învăţământ şi spitaliceşti şi ale altor instituţii publice afectate la nivelul judeţului Cluj ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 17.09.2017.

Astfel, prin adresa Instituției Prefectului – Județul Cluj nr. 15623/II/19.09.2017, au fost transmise Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Cluj, pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, însoțite de raportul menționat anterior.

Drept urmare, fondurile necesare lucrărilor de refacere au fost aprobate, însă cu o excepție, și anume cea a acoperișului Palatului Administrativ Cluj, aflat în proprietatea Statului Român – Ministerul Afacerilor Interne și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Cluj, decopertat de aceeași furtună din seara zilei de duminică, 17 septembrie 2017, în ciuda faptului că instituția a solicitat, pe baza unei evaluări externe a daunelor, suma de 600,738 mii lei (fără TVA).

În consecință, vă solicit un punct de vedere cu privire la această speță, Instituția Prefectului – Județul Cluj având realmente nevoie de reabilitarea acoperișului pentru desfășurarea normală a activității administrative, și, desigur, dacă este posibilă corectarea acestei omisiuni.

Vă mulțumesc,

Gabriel Horia Nasra

Deputat PSD Cluj

You may also like

Leave a Comment