Baronul liberal Alin Păunel Tișe taie fonduri destinate drumurilor județene pe criteriu politic!

PSD Cluj constată cu regret comportamentul de baron local al liberalului Alin Păunel Tișe care propune tăierea unor fonduri destinate drumurilor județene, din „Programul de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016 care se executa conform Acordurilor Cadru de lucrări de întreţinere curentă şi periodică” având criteriu strict culoarea politică.

Astfel, conform Hotărârii nr. 180- 22 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68/2016 privind aprobarea Programului de lucrărilor de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, cu modificările ulterioare, în Anexa 2 se prevăd pentru lucrări de întreținere 31.172.890,00 lei.

După ședința Consiliului Județean Cluj din 22 iulie, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a trimis o scrisoare primarilor PSD prin care încerca să-i intimideze pentru ca PSD să nu facă opoziție.

Având în vedere că în cadrul Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, se bazează pe majoritatea PNL-UDMR a trecut la aplicarea celor insinuate în scrisoare și propune pentru ședința următoare a Consiliului Județean tăierea unor fonduri destinate drumurilor județene având criteriu strict culoarea politică, primarii PSD.

Practic, baronul Alin Păunel Tișe dorește diminuarea cu 2.646.000,00 lei a fondurilor destinate întreținerii drumurilor județene din care aproximativ 2.200.000 lei sunt fonduri destinate întreținerii drumurilor județene care fac legătură (sau tranzitează) între localități unde sunt primari ai PSD!

„Alin Tișe se încadrează perfect în tipologia baronului local obraznic. Dumnealui împarte providențial, după bunul plac, pe criteriu politic, fondurile destinate drumurilor județene. Alin Tișe îmi amintește de  Kim Jong-un, dar îl asigur că nici Clujul nu este Coreea de Nord și nici primarii PSD Cluj nu pot fi intimidați sau speriați prin aceste tactici dictatoriale” a declarat Horia Nasra, președinte interimar al PSD Cluj.

 

Nr. Drum judeţean Sector/localităţi Lungime (km)  Valoare                       (lei cu TVA) Lucrări întreţinere
1 DJ103G  Cheia – Cheile Turzii

km 29+194-km 29+850

0,656         3.062,80 Covor asfaltic şi

alte lucrări conform acordului-cadru

Sănduleşti (DJ107L)- Tureni

km 38+000 – km 42+000

4      380.000,00 Scarificare, reprofilare cu cilindrare, astupare gropi cu material pietros, curăţirea şanţurilor, stabilizare cu liant, tratament dublu, tratament simplu şi

alte lucrări conform acordului-cadru

Aiton – Gheorgheni                   km 49+950 – km 54+300 4,35   1.157.620,01 Aducere la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţirea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, stabilizare în situ drum pietruit, tratament bituminos simplu si dublu, covor asfaltic şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 9,006 1.540.682,81  
2 DJ103I  Cheia – Cabana Cheile Turzii

km 0+000 – km 1+400

1,4           6.836,70 Covor asfaltic şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 1,4         6.836,70  
3 DJ103V Vlaha (DJ107M)- Vălişoara

 

3      480.000,00 Scarificare si reprofilare drum cu cilindrare, stabilizare cu liant, tratament bituminos dublu, tratament bituminos simplu acostamente şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 3    480.000,00  
4 DJ103L Mănăstireni

km 1+400

      6.190,67 Consolidare taluz-gabioane şi alte lucrări conform acordului-cadru
Mănăstireni – Râşca

km 0+000 – km5+373

5,373 30.000,00 Plombari şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 5,373       36.190,67  
5 DJ103M Vâlcele – Rediu – Aiton

km 0+000 – km 8+170

8,17      132.271,17 Scarificare si reprofilare cu adaos de material pietros cu cilindrare, şanţuri, curatire podete, decolmatare camere de cadere, acostamente şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 8,17    132.271,17  
6 DJ107L Turda – Petreşti                           km 5+000 – km 9+000 1,5 450.000,00 Scarificare si  reprofilare cu cilindrare, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, eliminare gropi prin acoperire cu material pietros-balast cu cilindrare,astupare gropi, stabilizare cu liant, tratament simplu, tratament dublu, santuri şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 1,5    450.000,00  
7 DJ107M Vlaha – Săvădisla                        km 9+130 – km 11+987     1.066.529,00 Covor asfaltic şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL   1.066.529,00  
8 DJ107P DN1(Gilau)-Somesu Rece-Marisel- DN1R                         km 0+000 – km 44+260 44,26 276.207,00 Scarificare, reprofilare cu adaos de material pietros, acostamente, santuri,curatire podete, taiere lastaris, plombari cu emulsie, plombari cu mixtura asfaltica,tratare burdusiri, stabilizare cu liant, tratament bituminos simplu, tratament bituminos dublu, covor asfaltic şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 44,26 276.207,00  
9 DJ107R Filea de Jos – Filea de Sus

km 21+350 – km 28+650

5,5   1.454.000,00 Scarificare, astupare gropi, santuri, stabilizare cu liant, tratament bituminos simplu, tratament bituminos dublu şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 5,5 1.454.000,00  
10 DJ109 Vultureni-Aschileu Mare km 24+200 – km 30+100 5,9     110.455,17 Plombări şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 5,9    110.455,17  
11 DJ109C Gherla – Fizeşu Gherlii  km 1+400 – km 5+000 3,6         30.373,41 Plombări şi alte lucrări conform acordului-cadru
Gherla-Ţaga-Cămăraşu

km 13+000-km 18+200

5,20      166.896,51 Plombări, burduşiri şi

alte lucrări conform acordului-cadru

Sântioana – Ţaga                 km 10+500 – km 25+000 14,5      800.000,00 Scarificare si reprofilare drum cu cilindrare,adaos de material, eliminare gropi prin acoperire cu piatra sparta, cu impanare, covor asfaltic – 2,1 km, şanţuri, acostamente, plombări, taiere lăstăriş şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL       16,30    997.269,92  
12 DJ109A Jurca – Ciubanca – lim. jud. Sălaj

km 48+500 – km 56+100

7,6   1.600.000,00 Plombări, şanţuri, acostamente,

curatire podete, decolmatare camere cadere, tratare burdusiri, taiere lastaris, covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru

Panticeu – Recea Cristur km 33+000 – km 48+600 15,6      117.171,81 Asigurarea esteticii rutiere şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 7,6 1.717.171,81  
13 DJ109B Tiocu de Jos – Igriţia                          km 17+100 – km 30+000 12,9      936.000,00 Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţare şanţuri şi rigole, curăţare podeţe, covor asfaltic, asigurarea esteticii rutiere şi

alte lucrări conform acordului-cadru

Oşorhel – intersecţie DJ108B

km 24+000–km 30+000

6      142.315,08 Plombări şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 18,9 1.078.315,08  
14 DJ109E Vad – localitate                           km 8+900 – km 12+000 2      450.000,00 Plombări, covor asfaltic – 2 km, şanţuri, acostamente,curatire podete, decolmatare camere cadere Stabilizare cu liant, şanţuri, acostamente, prelungire podete, curatire podete, decolmatare camere cadere, tratament simplu sau dublu,refacerea terasamentelor deteriorate local prin sapatura mecanica si umplutura, asigurarea esteticii rutiere, inlocuire podeţ tubular la drum lateral-inclusiv tubul,  prelungire(inlocuire)podetØ800, refacere timpan, refacere camera de cadere, scarificare drum fara cilindrare,scarificare si reprofilare cu cilindrare,reprofilare cu adaos de material pietros (balast)10cm, plombari, covor asfaltic,  şi

alte lucrări conform acordului-cadru

Vad localitate – lim. jud. Sălaj

km 12+000 – km 17+000

5   1.228.008,10
Viile Dejului- Cetan-Vad

km 1+710 – km 8+900

7,19 100.000
TOTAL 14,19 1.778.008,10  
15 DJ109D Sic – Vişea                                       km 14+450 – km 21+350 6,9   1.790.000,00 Burduşiri, plombări, astupare gropi, scarificare si reprofilare cu cilindrare, eliminare gropi prin acoperire cu piatra sparta cu impanare,covor asfaltic, şanţuri, acostamente  şi

alte lucrări conform acordului-cadru

DJ109C-Nicula-Bonţ-Sic                 km 9+500 – km 10+353 0,853      288.356,65
Vişea –  Coasta- Jucu  km 21+350 – km 26+950 3,5      952.000,00
TOTAL 11,253 3.030.356,65  
16 DJ109S Deuşu – Sânmartin                      km 0+000 – km 2+300 2,3      400.000,00 Aducere la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţirea şanţurilor si rigolelor, curăţire podeţe, stabilizare în situ drum pietruit, tratament bituminos simplu sau dublu şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 2,3    400.000,00  
17 DJ109V Pădureni – Satu Lung                           km 6+525 – km 8+525 2      600.000,00 Scarificare drum fara cilindrare, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de balast 10 cm, reprofilare drum cu adaos de piatră spartă 10 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 2    600.000,00  
18 DJ161 Gădălin – Jucu                               km 6+100 – km 7+700 1,6      500.000,00 Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatră spartă 10 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru
Dăbâca – Panticeu                          km 17+000 – km 39+000 22   2.294.841,46 Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic,  acostamente, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatră spartă 10 cm,tratare burdusiri,eliminare gropi prin acoperire cu piatra sparta, remufare podet,inlaturare denivelari(frezare), covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 23,6 2.794.841,46  
19 DJ161A Morişti – Cojocna                          km 3+600 – km 10+700 7,1      416.763,68 Plombări, tratare burdusiri, covor asfaltic, acostamente, santuri şi

alte lucrări conform acordului-cadru

Cojocna – Iuriu de Câmpie

km 11+200 – 27+000

15,8           2.004,58 Asigurarea esteticii rutiere şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 22,9    418.768,26  
20 DJ108C DN1J-Gârbău                              km 5+600 – 8+100 2,5     550.000,00 Covor asfaltic 1,5km, acostamente, şanţuri, plombări,  tratare burduşiri şi alte lucrări conform acordului-cadru
Garbau-DN1

km 8+100 – km 28+050

19,95 687.060,00 Covor asfaltic 1,5km, acostamente, şanţuri, plombări, tratare burduşiri şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 22,45 1.107.060,00  
21 DJ150 Pod Viişoara         45.000,00 Cale pe pod, rosturi de dilataţie şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 0       45.000,00  
22 DJ151C Tritenii de Jos-Tritenii de Sus                                                    km 12+500 – km 22+700 2        650.000,00 Plombare, covor asfaltic, şanţuri, acostamente, curatire podete, curatire camere de cadere, podete şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 2    650.000,00  
23 DJ161D Nireş – Valea Unguraşului km 17+000 – km 21+000 3      440.000,00 Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, decolmatare camere de cădere, tratament bituminos simplu si dublu, covor asfaltic şi

alte lucrări conform acordului-cadru

DJ109C – Târguşor                     km 49+650 – km 53+367 3,7      900.000,00 Plombări, tratare burdusiri,covor asfaltic, şanţuri, curatire podete, acostamente, asigurarea esteticii rutiere şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 6,7 1.340.000,00  
24 DJ161G Palatca – Vaida- DN16                  km 10+885 – km 18+280 6,5   1.100.000,00 Plombări cu emulsie bituminoasă, plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţarea şanţurilor şi rigolelor, curăţire podeţe, covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 6,5 1.100.000,00  
25 DJ161E Habadoc – Buza                          km 8+000 – 10+000 2      360.000,00 Covor asfaltic, tratament bituminos simplu sau dublu şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 2    360.000,00  
26 DJ161F Valea Caldă – Cătina                      km 0+000 – km 1+500 1,5      210.000,00 Plombări, acostamente, şanţuri,curatire podete, covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 1,5 210.000,00  
27 DJ161K  Bărăi –Sava-Chiris

km 5+400 – km 20+145

14,745 180.000,00 Scarificare si reprofilare drum cu cilindrare, reprofilare drum cu cilindrare, cu adaos de piatra spartă, covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 14,745    180.000,00  
28 DJ182F Mănăşturel – Valea Gârboului                                      km 0+800 – km 7+100 6,3   1.949.335,82 Reprofilarea drumului cu cilindrare cu adaos de balast 20 cm, aducerea la profil a acostamentelor, completare acostamente cu material pietros, curăţire şanţuri şi rigole, parapet metalic deformabil, tăierea lăstărişului şi plantaţiilor din zona drumului, înlocuire podeţ tubular d=600, desfundări de podeţe, refacere timpan 3m, refacere camera de cădere 2,00×1,50, prelungire d=800, prelungire d=1400, turnat 1 mc beton, tratament bituminos simplu si dublu, stabilizare în situ, covor asfaltic, podete şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 6,3 1.949.335,82  
29 DJ103H Săcuieu – Scrind (DJ108C) km 13+450 – km 19+250 5,8    1.600.000,00 Scarificare si reprofilare cu cilindrare, eliminare gropi prin acoperire cu material pietros, reprofilarea drumului cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, acostamente, santuri, curatire podete, asigurarea esteticii rutiere, plombări, covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 5,8 1.600.000,00  
30 DJ103J Săcuieu – Săcuieu Sat  km 9+200 – km 10+200 1          60.000,00 Scarificare drum fara cilindrare,reprofilare cu adaos de material, cu cilindrare, eliminare gropi prin acoperire cu material pietros-piatră spartă cu împănare şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 1       60.000,00  
31 DJ107N Valea Ierii-Gura Rasca

km 14+000-km 28+612

14,612      100.000,00 Reprofilare cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm,  şanţuri, taieri acostamente, strat de balast, taieri lastaris şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 14,612   100.000,00  
32 DJ161C Iclod – Aluniş – Corneni

km 0+000 – km 15+000

 

15,00 130.000,00 Plombări, reprofilare cu material pietros, cu cilindrare, acostamente şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 15,00    130.000,00  
33 DJ161B Ploscoş – Turda                             km 11+400 – km 24+044  12,644     100.000,00 Astupare gropi cu material pietros, reprofilare cu cilindrare cu adaos de balast 10cm, reprofilare cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, şanţuri, plombări, şanţuri, plombări, acostamente,

curăţire podeţe, decolmatare camere cădere şi alte lucrări conform acordului-cadru

  Ploscoş – Turda                             km 24+044 – km 24+544 0,5 150.000,00 Scarificare drum, scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare cu cilindrare cu adaos de material pietros, şanţuri, plombări, covor asfaltic şi

alte lucrări conform acordului-cadru

TOTAL 13,144    250.000,00  
34 DJ109S Borşa –  Giula – Sânmartin                       km 4+800 – km 10+000  5,2        40.000,00 Scarificare drum, scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, eliminare gropi cu adaos de material pietros, acostamente, şanţuri, curăţare podeţe şi alte lucrări conform acordului-cadru
Borşa –  Giula – Sânmartin                       km 10+000 – km 12+320

 

2,32 30.000,00 Scarificarea drum, scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10cm, eliminare gropi cu adaos de material pietros, acostamente, şanţuri, curăţare podeţe şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 7,52       70.000,00  
35 DJ 103K Râşca-DN1R

km 27+955-km 35+155

7,2 50.000,00 Tratarea burdusirilor, plombari, acostamente, santuri, decolmatare podete şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 7,2 50.000,00  
36 DJ 107S Gilau – Gura Râşca-Măguri Răcătău

Km 0+000-km 11+000

11,0 120.000,00 Plombari  cu beton asfaltic, plombari cu emulsie,acostamente, santuri şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 11,0 120.000,00  
37 DJ 107T Măguri Răcătău-Măguri

km 14+271-km 21+271

7,0 56.000,00 Scarificare si reprofilare cu cilindrare, reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de piatra sparta 10 cm, astupare  gropi cu adaos de material pietros şi alte lucrări conform acordului-cadru
Mărişel-Măguri Răcătău

km 0+000-km 1+000

1,0 273.793,00 Scarificare, reprofilare cu adaos de material pietros, acostamente, sanţuri, asigurarea esteticii rutiere, covor asfaltic şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 8,0 329.793,00  
38 DJ109 Răscruci-Borşa

km 0+000-km 13+000

13,0 120.000,00 Plombari  cu beton asfaltic, plombari cu emulsie,acostamente, santuri, scarificare, reprofilare cu adaos de material pietros şi alte lucrări conform acordului-cadru
TOTAL 13,0 120.000,00  
39 Servicii de deszăpezire 2015- 2016 2.903.797,38  
TOTAL I  (lei cu TVA)                                               31.172.890,00

 

 

„Programul de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor
drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016                                                                                                        care se executa conform Acordurilor Cadru de lucrări de întreţinere curentă şi periodică
”   
I.
Nr. Drum judeţean Sector/localităţi Lungime (km)  Valoare                                       (lei cu TVA)
1 DJ103G  Cheia – Cheile Turzii                    km 29+194-km 29+850 0,656 3,062.80
Sănduleşti (DJ107L)- Tureni  km 38+000 – km 42+000 4 380,000.00
Aiton – Gheorgheni                   km 49+950 – km 54+300 4,35 1,157,620.01
2 DJ103I  Cheia – Cabana Cheile Turzii 1,4 6,836.70
km 0+000 – km 1+400
3 DJ103V Vlaha (DJ107M)- Vălişoara 3 480,000.00
4 DJ103L Mănăstireni km 1+400   6,190.67
Mănăstireni – Râşca 5,373 30,000.00
km 0+000 – km 5+373
5 DJ103M Vâlcele – Rediu – Aiton 8,17 132,271.17
 km 0+000 – km 8+170
6 DJ107L Turda – Petreşti                           km 5+000 – km 9+000 1,5 450,000.00
7 DJ107M Vlaha – Săvădisla                        km 9+130 – km 11+987 2.857 1,066,529.00
8 DJ107P DN1(Gilau)-Somesu Rece-Marisel- DN1R                         km 0+000 – km 44+260 44,26 276,207.00
9 DJ107R Filea de Jos – Filea de Sus 5,5 1,454,000.00
km 21+350 – km 28+650
10 DJ109 Vultureni-Aschileu Mare km 24+200 – km 30+100 5,9 110,455.17
11 DJ109C Gherla – Fizeşu Gherlii  km 1+400 – km 5+000 3,6 13,373.41
Gherla – Ţaga – Cămăraşu 5,20 166,896.51
km 13+000 – km 18+200
Sântioana – Ţaga                            km 10+500 – km 25+000 14,5 800,000.00
12 DJ109A Jurca – Ciubanca – lim. jud. Sălaj 7,6 1,500,000.00
km 48+500 – km 56+100
Panticeu – Recea Cristur km 33+000 – km 48+600 15,6 117,171.81
13 DJ109B Tiocu de Jos – Igriţia                          km 17+100 – km 30+000 12,9 925,000.00
Oşorhel – intersecţie DJ108B 6 142,315.08
 km 24+000 – km 30+000
14 DJ109E Vad – localitate                           km 8+900 – km 12+000 2 450,000.00
Vad localitate – lim. jud. Sălaj 5 1,102,000.00
 km 12+000 – km 17+000
Viile Dejului- Cetan-Vad 7,19 100,000.00
km 1+710 – km 8+900
15 DJ109D Sic – Vişea                                       km 14+450 – km 21+350 6,9 1,790,000.00
DJ109C-Nicula-Bonţ – Sic                 km 9+500 – km 10+353 0,853 288,356.65
Vişea –  Coasta- Jucu  km 21+350 – km 26+950 3,5 952,000.00
16 DJ109S Deuşu – Sânmartin                      km 0+000 – km 2+300 2,3 400,000.00
17 DJ109V Pădureni – Satu Lung                           km 6+525 – km 8+525 2 600,000.00
18 DJ161 Gădălin – Jucu                               km 6+100 – km 7+700 1,6 491,012.81
Dăbâca – Panticeu                          km 17+000 – km 39+000 22 2,294,841.46
19 DJ161A Morişti – Cojocna                          km 3+600 – km 10+700 7,1 332,526.96
Cojocna – Iuriu de Câmpie 15,8 2,004.58
km 11+200 – 27+000
20 DJ108C DN1J-Gârbău                              km 5+600 – 8+100 2,5 548,082.10
Garbau-DN1 19,95 687,060.00
km 8+100 – km 28+050
21 DJ150 Pod Viişoara   45,000.00
22 DJ151C Tritenii de Jos-Tritenii de Sus                                                    km 15+200 – km 17+500 2 150,000.00
23 DJ161D Nireş – Valea Unguraşului km 17+000 – km 21+000 3 440,000.00
DJ109C – Târguşor                     km 49+650 – km 53+367 3,7 699,206.35
24 DJ161G Palatca – Vaida- DN16                  km 10+885 – km 18+280 6,5 1,100,000.00
25 DJ161E Habadoc – Buza                          km 8+000 – km 10+000 2 360,000.00
26 DJ161F Valea Caldă – Cătina                      km 0+000 – km 1+500 1,5 175,094.71
27 DJ161K Bărăi –Sava-Chiris 14,745 174,200.00
km 5+400 – km 20+145
28 DJ182F Mănăşturel – Valea Gârboului                                      km 0+800 – km 7+100 6,3 449,335.82
29 DJ103H Săcuieu – Scrind (DJ108C)             km 13+450 – km 19+250 5,8 1,600,000.00
30 DJ103J Săcuieu – Săcuieu Sat               km 9+200 – km 10+200 1 60,000.00
31 DJ107N Valea Ierii-Gura Rasca 14,612 100,000.00
km 14+000-km 28+612
32 DJ161C Iclod – Aluniş – Corneni 15,00 100,000.00
km 0+000 – km 15+000
33 DJ161B Ploscoş – Turda                             km 11+400 – km 24+044  12,644 100,000.00
Ploscoş – Turda                             km 24+044 – km 24+544 0,5 150,000.00
34 DJ109S Borşa –  Giula – Sânmartin                       km 4+800 – km 10+000  5,2 40,000.00
Borşa –  Giula – Sânmartin                       km 4+800 – km 10+000 2.32 30,000.00
35 DJ103K Rasca – DN1R                                      km 27+955-km 35+155   50,000.00
36 DJ 107S Gilau – Gura Râşca-Măguri Răcătău 11,0 120,000.00
Km 0+000-km 11+000
37 DJ 107T Măguri Răcătău-Măguri 7,0 56,000.00
km 14+271-km 21+271
Mărişel-Măguri Răcătău 1,0 273,793.00
km 0+000-km 1+000
38 DJ109 Răscruci-Borşa 13,0 104,648.85
km 0+000-km 13+000
39 Servicii de deszăpezire 2015- 2016 2,903,797.38
TOTAL I  (lei cu TVA) 28,536,890.00

You may also like

Leave a Comment