Veste bună: Roșia Montană pe o rază de 2 kilometri a fost clasată ca sit în categoria A!

7pcI2d1Într-un răspuns adresat dlui. Prof. Ioan Piso, ministrul culturii dl. Vlad Alexandrescu a anunțat că a semnat ordinul de ministru de publicare a noii Liste a Monumentelor Istorice 2015 prin care întreaga localitate Roșia Montană pe o rază de 2 kilometri este clasată ca sit în categoria A.

sursă: Rosia Montana in UNESCO World Heritage

Se revine astfel la regimul de protecție din momentul apariției legii 422/2001, modificat ulterior sub diferite presiuni (inclusiv a RMGC). Sub pretextul detalierii acestei poziții din Listă, sub forma unor manevre la care au fost complice și comisiile de specialitate ale ministerului precum și Direcția Județeană de Patrimoniu Alba (vezi procesele legate de descărcările de sarcină arheologică, de exemplu) situl a fost redus sistematic la o întindere teritorială care să nu afecteze amploarea proiectului minier.

Prin acest ordin de ministru se revine astfel la o încadrare și un grad de protecție sporite, care dacă ar fi fost păstrate (și respectate) în toți acești ani ar fi împiedicat orice discuție legată de proiectiul minier în forma propusă de RMGC și ar fi prevenit daunele pe care patrimonial și comunitatea de la Roșia Montană le-au suferit.

De asemenea, dl. Ministru declară că situl Roșia Montană se află pe lista sa de priorități încă de la debutul acestui mandat. Ne manifestăm speranța că această atenție directă de care peisajul cultural minier istoric de la Roșia Montană se bucură se va concretiza prin pași reali în direcția protejării și recunoașterii valorii inestimabile (pe care chiar domnia sa i-o atribuie) prin includerea neîntârziată a Roșiei Montane pe Lista Tentativă a României pentru Patrimoniul Universal UNESCO. Acesta este un demers tergiversat de 6 ani de cei 10 miniștri ai culturii pe care România i-a avut de la momentul solicitării oficiale formulate de societatea civilă.

Valoarea patrimoniului de la Roșia Montană a fost recunoscută în repetate rânduri de comunitatea științifică națională și internațională prin numeroase luări de poziție, studii și rapoarte și reprezintă unul dintre principalele argumente care stau la baza unei dezvoltări durabile a zonei. Includerea sitului pe lista tentativă a României ar fi un prim pas concret de asumare fermă din partea Statului Român a acestui scenariu de dezvoltare și un gest de normalitate prea mult amânat.

Așteptăm cu deosebit interes măsurile anunțate de ministrul culturii și ne reafirmăm speranța că acestea vor avea ca scop conservarea reală și punerea în valoare eficientă a patrimoniului de la Roșia Montană.

***
– Răspunsul dlui Vlad Alexandrescu, integral aici: https://goo.gl/YFkrYP
– Scrisoarea deschisă adresată de dl. Prof. Ioan Piso: http://goo.gl/r5u5kK
– Raportul experților britanici (profesori arheologi de la Universităţile Oxford şi Leicester) cu privire la valoarea sitului minier istoric de la Roșia Montană: http://goo.gl/BSDK6C
– Solicitarea de includerea Roșiei Montane pe lista tentativă a României pentru UNESCO, formulată de Asociația ARA în 2009/reluată în 2010http://www.simpara.ro/cerere_unesco.jpg și nota de fundamentare care o însoțește: http://goo.gl/YVoyhk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *